Tělocvičná jednota Sokol Přeštice

O Sokolu

Tělocvičná jednota Sokol Přeštice je pobočným spolkem České obce sokolské.
Pod hesly „Ni zisk, ni slávu“ a „Tužme se“ pracuje Sokol pro blaho, slávu a čest českého národa.

Organizačně je Tělocvičná jednota Sokol Přeštice začleněna do Sokolské župy Šumavské, která působí v jihozápadní části Plzeňského kraje.
K 31. 3. 2023 měla naše jednota 264 členů, 131 dospělých a 133 dětí a mládeže do osmnácti let.

V jednotě pracují tři oddíly, oddíl tenisu, oddíl stolního tenisu a oddíl všestrannosti, který je největším oddílem rozčleněným podle věku a zaměření na oddíly rodičů s dětmi, žákyň, žáků, aerobiku, moderní gymnastiky, florbalu, dva oddíly žen a oddíl mužů.

Činnost tělocvičné jednoty Sokol Přeštice vychází z původních myšlenek Sokola coby apolitického spolku usilujícího o fyzický a morální růst českého národa.
Navazuje na tradici původní tělocvičné jednoty, která v Přešticích působila od svého založení v roce 1887, přes období 1. republiky, kdy došlo k výstavbě budovy sokolovny, a krátce i v poválečném období.

Novodobá činnost byla obnovena v roce 1991, když byla 9. září v Přešticích ustavena Tělocvičná jednota Sokol, 29. října byla obnovené jednotě Sokol vrácena sokolovna a 4. listopadu bylo zahájeno pravidelné cvičení oddílu všestrannosti a tréninky sportovních oddílů.