Oddíly

Sportovní oddíly

Florbal

Vedoucími oddílu jsou František Bláha a Jan Horák.

Oddíl má zhruba 30 členů, 15 dospělých a 15 žáků. Všechny týmy (muži A,B a starší žáci) působí v regionální lize malého florbalu BLMF.

V sezóně 2018/2019 slavil A tým historický úspěch v podobě vítězství ve 3. lize a postupu do 2. ligy BLMF.

Případní zájemci mohou navštívit tréninky v úterý a čtvrtek od 18.00. Přibíráme zejména mládež a to ročníky narození 2005 a 2006.

Stolní tenis

Vedoucím oddílu je bratr Ivan Černý.

V roce 2019 má oddíl 30 členů, z toho 16 dospělých a 14 žáků.
Obě kategorie se úspěšně účastní regionálních přeborů, žákům se podařilo dokonce získat 2. místo.

Družstvo dospělých má týmy A a B, tým A hraje krajský přebor a tým B okresní přebor. Obě družstva se pohybují v polovině tabulky. Oddíl pořádá pravidelné každoroční otevřené Vánoční turnaje, kterých se účastní kolem třiceti dětí.
Pravidelné tréninky probíhají v malém sále sokolovny pod vedením zkušených trenérů - bratra Ivana Černého a bratra Petra Bohdana.

Zájemci o stolní tenis se mohou hlásit přímo ve cvičeních hodinách, které probíhají každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin.

Tenis

O tomto oddílu se informace teprve shromažďují. Mějte prosím trpělivost.

Oddíly všestrannosti

Rodiče s dětmi

Oddíl vede cvičitelka Jana Korcová.

Cvičení je určeno pro děti od 2 do 6 let s dospělým doprovodem.

V hodinách se snažíme využít přirozenou aktivitu a energii dětí a jejich souhru s dospělým.
Využíváme rozličné cvičební náčiní (velké míče, overbally, kruhové podložky, ...) i nářadí (lavičky, kladinky, švédská bedna, skluzavka, kruhy, ...), které je u dětí velmi oblíbené.

Nedílnou součástí je zdravotní cvičení jako prevence vadného držení těla.

Hodiny probíhají ve velkém sále, za příznivého počasí v teplém období cvičíme ve venkovních prostorách sokolovny.

Žákyně a žáci

Cvičitelé oddílu jsou Naďa Květoňová, Josef Hrabě, Jan Korec, Jana Korcová a Markéta Mrskošová.

Sokolská všestrannost je souhrn nejzákladnějších sportovních disciplín - atletika, gymnastika, špl a plavání.
Cílem naší tělocvičné jednoty je účinně rozvíjet tělesnou a duševní zdatnost u dětí, osvojit si disciplínu a ukázněné chování. Děti se také seznamují i s dalšími kolektivními sporty na rekreační úrovni.

Gymnastické disciplíny: průpravná cvičení a cvičební prvky a sestavy dle pravidel SG na nářadí
Žákyně: HRAZDA, PŘESKOK (švédská bedna/koza), PROSTNÁ, KLADINA
Žáci: HRAZDA, PŘESKOK (švédská bedna), PROSTNÁ, BRADLA, KRUHY

Atletické disciplíny: průpravná cvičení na venkovních sportovištích
Mezi disciplíny patří Sprint na 50m, Skok do dálky, Hod do dálky, Dlouhý běh (dle kategorie).

Šplh: Tyč 3m pro mladší žáky, Lano 4m pro starší žáky
Plavání: Volný způsob 50m pro mladší žáky, 100m pro starší žáky

Děti rozvíjí svoji sportovní všestrannost a mohou si porovnat svoje výkony na župních soutěžích s možným postupem na přebory ČOS. Účast na těchto soutěžích je dobrovolná se souhlasem rodičů.
Děti se účastní pravidelně tréninků ve velkém sále Sokolovny ve sportovní/sálové obuvi a sportovním úboru. Na venknovních sportovištích v areálu a plavání zajišťuje jednota dle možností na podzim v Plzni. Cvičební hodiny žákyň i žáků probíhají dvakrát týdně, celkem 3 hodiny pod vedením cvičitelů.

Těšíme se na nové sportovce a uvítáme mezi sebou i nové členy, kteří se rádi všestranně pohybují, například i budoucí cvičitele. ☺

Ženy

Jeden oddíl vede zkušená cvičitelka první třídy - sestra Hanka Kolenová.

Scházejí se každé pondělí od 18.30 do 19.30 hodin v sokolovně a kromě udržování kondice a radosti z pohybu
je sem vede i touha po přátelství. Říkají si sestry.

Náplní cvičebních hodin je strečink, pilátes a základy zdravotních cvičení. I přes velký věkový rozdíl cvičenek hodiny probíhají v přátelském prostředí a vzájemné toleranci. Rády by do svých řad přivítaly další ženy, které by měly chuť rozhýbat svá těla.

Přijďte se nezávazně podívat, zda by se vám naše cvičení líbilo.


Další oddíl vede cvičitelka Marie Korcová.

Náplní hodin je zpevňování postavy, posilování a správné držení těla.
Cvičí se na hudbu i bez hudby.

Společně s cvičitelkou Annou Soukupovou nacvičily skladbu Cesta na XVI. Všesokolský slet 2018.
Cvičilo zde 18 žen.

Dále vystupují na župních sletech v Klatovech, Voticích, Rokycanech, Domažlicích a samozřejmě v Praze.
V Domažlicích nacvičily část skladby Můj domov z roku 2002.

V případě zájmu o cvičení neváhejte zavolat na 725 582 107.

Těšíme se na Vás v naší sokolovně.

Muži

Cvičitelem mužů je Jan Korec. Náplň hodin převážně posilování, formování postavy a protahování.
Oddíl mužů cvičí každou středu od 18.30 do 19.30 hodin.

Na XVI. všesokolském sletu v roce 2018 nacvičili skladbu Borci.
Vystupují na župních sletech v Klatovech a Plzni či na Všesokolském sletu v Praze.

Krom toho nacvičili historickou archivní skladbu mužů z I. Všesokoského sletu z roku 1882. Autorem této sklaby a zároveň vedoucím byl sám Miroslav Tyrš.
Vystupovali s ní v Přešticích, Domažlicích a Koterově. Pro zajímavost - naše chlapy viděl v Koterově člen Sokola Petřín Plzeň a prohlásil, že to byla bomba a vyžádal si popis, že to nacvičí na jejich výročí!